WP Learning Community

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

Skip เข้าสู่ระบบSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา: ไม่มี
Skip Line Square

Line Square

LSQ

ข่าวและประกาศ

do1
ประกาศ เนื่องจาก สถานการณ์ไวรัส COVID19
โดย * WP Admin - จันทร์, 23 มีนาคม 2020, 03:02PM
 
ประกาศ>>>
เนื่องจาก สถานการณ์ไวรัส COVID 19 มหาวิทยาลัยฯ จึงให้หยุดการเรียนการสอนแบบเผอิญหน้าโดยตรงเพื่อลดภาวะการเสี่ยง และให้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นแบบการเรียนออนไลน์หรือใช้ช่องทางออนไลน์ โดยให้ผู้สอนดำเนินการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ สำหรับรายวิชาของ ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ ให้นักศึกษาเข้าดูในรายวิชาที่ลงทะเบียน ให้ศึกษาตามที่ระบุ ได้แก่ศึกษาจากเอกสาร Video ศึกษาเพิ่มเติมและจัดทำงานส่งตามกำหนดเวลา สำหรับการสอบปลายภาคจะทดสอบในแบบออนไลน์ กำหนดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 2 สัปดาห์ กรณีนักศึกษามีปัญหาให้ฝากข้อความใน line กลุ่มหรือฝากข้อความเฉพาะบุคคลค่ะ

(แก้ไขโดย * ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ - ศุกร์, 20 มีนาคม 2020, 10:44AM)

do1
ตารางสอบกลางภาค 2/2562
โดย * WP Admin - จันทร์, 2 มีนาคม 2020, 10:03AM
 
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-15.00
9001420 เทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม่
  • รายวิชาศึกษาทั่วไป/1 (เรียนวันอังคารบ่าย) ห้องสอบ 41101
  • รายวิชาศึกษาทั่วไป/5 (เรียนวันอังคารเช้า) ห้องสอบ 41101
  • รายวิชาศึกษาทั่วไป/2 (เรียนวันพฤหัสบดีเช้า) ห้องสอบ 41102
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-10.30
4133213 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ ห้องสอบ 43117 วิทย์คอม 60/1 (13)
do1
ตารางสอบปลายภาค1/2562
โดย * WP Admin - จันทร์, 9 ธันวาคม 2019, 09:49AM
 
4133207 การทำเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) นักศึกษา : วิทย์คอม 60/1 (12)

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 ห้องสอบ 423


4133305 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ นักศึกษา : วิทย์คอม 60/1 (12)

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 10.30 ห้องสอบ 43011


4132104 โครงสร้างข้อมูล นักศึกษา : วิทย์คอม 61 (13)

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 ห้องสอบ 43104


ประเภทของรายวิชา


wachira

ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์
E-Mail : wachira@wachira.net
ห้องพัก 31103/4 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินปฏิบัติงาน

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30