do1
ตารางสอบปลายภาค 1/2558
โดย * WP Admin - พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015, 02:29PM
 
4133201. การทำเหมืองข้อมูล นักศึกษา วิทย์คอม/56 
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558  เวลา 13.00-15.00 ห้อง 31003

4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน รายวิชาศึกษาทั่วไป หมู่ 2  
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  เวลา 15.10-17.10 ห้อง 216

4132201. โครงสร้างข้อมูล นักศึกษา คณิต sc/56
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558  เวลา 08.30-10.30 ห้อง 224

4132301.. การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ นักศึกษา วิทย์คอม/56
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558  เวลา 10.40-12.40 ห้อง 424