do1
ตารางสอบกลางภาค 1/2559
โดย * WP Admin - พฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2016, 09:39PM
 

4132201. โครงสร้างข้อมูล  คณิตsc/57 (11)
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15.10 - 17.10 น. ห้อง 41108

4132301.. การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ วิทย์คอม/57 (19)
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 10.40 - 12.40 น. ห้อง 41112

4133201. การทำเหมืองข้อมูล วิทย์คอม/57  (19)
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 10.30 น. ห้อง 31115

4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน  รายวิชาศึกษาทั่วไป/3 (4)
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 15.10 - 17.10 น. ห้อง 223