do1
ตารางสอบปลายภาค 2/2559
โดย * WP Admin - พุธ, 26 เมษายน 2017, 01:19PM
 

4133503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ วิทย์คอม /57 จำนวน 18 คน
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.40-12.40 ห้อง 43106

4132201. โครงสร้างข้อมูล วิทย์คอม /58 จำนวน 9 คน
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-10.30 ห้อง 41116