do1
เรียนเสริม
โดย * WP Admin - พฤหัสบดี, 14 กันยายน 2017, 02:15PM
 

วันอังคารที่ 12 ก.ย. ปี 3 พบกันที่ห้องสาขาเวลา 9.30 น.

วันพุธที่ 13 ก.ย. ปี 3 พบกันที่ห้องสาขาเวลา 9.30 - 16.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ย. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ให้มาเรียน วิชาโครงสร้างข้อมูล ที่ห้องสาขาเวลา 08.30 เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ 17 ก.ย. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 มาเรียนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ที่เรือนไทย เวลา 9.00 น.