do1
ตารางสอบกลางภาค 1/2560
โดย * WP Admin - จันทร์, 18 กันยายน 2017, 11:04AM
 
4132104 โครงสร้างข้อมูล วิทย์คอม /59 (20 คน)
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 10.40-12.40 ห้อง 722

4133503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ วิทย์คอม /57 (6 คน)
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.40-12.40 ห้อง 624

4132301.. การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ วิทย์คอม /58 (8 คน)
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 ห้อง 423

4133201. การทำเหมืองข้อมูล วิทย์คอม /58 (9 คน)
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-10.30 ห้อง 31008