do1
ตารางสอบปลายภาค 2/2560
โดย * WP Admin - อังคาร, 8 พฤษภาคม 2018, 03:03PM
 
วันพุธที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 13.00-15.00 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
ห้องสอบ 223 นักศึกษา : วิทย์คอม 58/1 (4 คน)

วันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 61 เวลา 13.00-15.00 วิชาคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
ห้องสอบ 43104 นักศึกษา : รายวิชาศึกษาทั่วไป หมู่ 1 (10 คน)