do1
ตารางสอบกลางภาค 1/2561
โดย * WP Admin - จันทร์, 24 กันยายน 2018, 10:10AM
 

4132104 โครงสร้างข้อมูล วิทย์คอม /60 (12 คน)

วันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 เวลา 10.40-12.40 ห้อง คคศ 113

4133207 การทำเหมืองข้อมูล วิทย์คอม/59 (17 คน)

วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 10.40-12.40 ห้อง 125

4133305 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ วิทย์คอม /59 (17 คน)

วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 15.10-17.10 ห้อง 723

9001405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน วิทย์คอม /61 (23 คน)

วันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 15.10-17.10 ห้อง คคศ 114