do1
ตารางสอบปลายภาค1/2562
โดย * WP Admin - จันทร์, 9 ธันวาคม 2019, 09:49AM
 
4133207 การทำเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) นักศึกษา : วิทย์คอม 60/1 (12)

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 ห้องสอบ 423


4133305 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ นักศึกษา : วิทย์คอม 60/1 (12)

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 10.30 ห้องสอบ 43011


4132104 โครงสร้างข้อมูล นักศึกษา : วิทย์คอม 61 (13)

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 ห้องสอบ 43104