do1
ตารางสอบกลางภาค 2/2562
โดย * WP Admin - จันทร์, 2 มีนาคม 2020, 10:03AM
 
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-15.00
9001420 เทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม่
  • รายวิชาศึกษาทั่วไป/1 (เรียนวันอังคารบ่าย) ห้องสอบ 41101
  • รายวิชาศึกษาทั่วไป/5 (เรียนวันอังคารเช้า) ห้องสอบ 41101
  • รายวิชาศึกษาทั่วไป/2 (เรียนวันพฤหัสบดีเช้า) ห้องสอบ 41102
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-10.30
4133213 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ ห้องสอบ 43117 วิทย์คอม 60/1 (13)