do1
ตารางสอบกลางภาค1/2563
โดย * WP Admin - จันทร์, 28 กันยายน 2020, 10:22AM
 
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.40-12.40 น ห้องสอบ 41111

4132104 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) นักศึกษา : วิทย์คอม 62/1 (16)

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องสอบ คคศ 103

4133207 การทำเหมืองข้อมูล นักศึกษา : วิทย์คอม 61/1 (8)


วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-10.30 น. ห้องสอบ 43009

4133305 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ นักศึกษา : วิทย์คอม 61/1 (7)