do1
ให้นักศึกษาทุกคนเข้าไปแก้ข้อมูลส่วนตัวใหม่ทุกคน
โดย * WP Admin - พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2008, 01:07PM
 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ให้นักศึกษาทุกคนเข้าไป update ประวัติส่วนตัวใหม่ให้ถูกต้อง (คลิกที่ อัพเดท ประวัติส่วนตัว ใต้รูปนักศึกษาในหน้า index เมื่อเข้าไปแล้วอย่าลืมคลิกที่ Show Advance) เห็นด้วย