ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
ตารางสอบกลางภาค 2/2563 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 22มี.ค. 2021, 09:57 AM
นักศึกษาที่ลงทะเบียนการวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อา., 24ม.ค. 2021, 08:02 PM
นักศึกษาที่วิทย์คอม 63 ที่ลงทะเบียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูล do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อา., 24ม.ค. 2021, 07:59 PM
ตารางสอบปลายภาค1/2563 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 7ธ.ค. 2020, 12:24 PM
ตารางสอบกลางภาค1/2563 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 28ก.ย. 2020, 10:22 AM
ประกาศ เนื่องจาก สถานการณ์ไวรัส COVID19 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 23มี.ค. 2020, 03:02 PM
ตารางสอบกลางภาค 2/2562 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 2มี.ค. 2020, 10:03 AM
ตารางสอบปลายภาค1/2562 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 9ธ.ค. 2019, 09:49 AM
ตารางสอบกลางภาค1/2562 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พฤ., 3ต.ค. 2019, 10:29 AM
ตารางสอบปลายภาค กศ.บป. 3/2561 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พฤ., 29ส.ค. 2019, 01:50 PM
ตารางสอบปลายภาค 2/2561 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พ., 8พ.ค. 2019, 11:51 AM
ตารางสอบกลางภาค 2/2561 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พ., 8พ.ค. 2019, 11:51 AM
ตารางสอบปลายภาค 1/2561 ภาคปกติ do1 * WP Admin 0 * WP Admin
ศ., 7ธ.ค. 2018, 01:02 PM
ตารางสอบปลายภาค 1/2561 ภาค กศ.บป. do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 3ธ.ค. 2018, 11:33 AM
ตารางสอบกลางภาค 1/2561 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 24ก.ย. 2018, 10:10 AM
ตารางสอบปลายภาค 2/2560 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อ., 8พ.ค. 2018, 03:03 PM
ตารางสอบกลางภาค 2/2560 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พ., 28ก.พ. 2018, 01:00 PM
ตารางสอบปลายภาค 1/2560 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 20พ.ย. 2017, 03:02 PM
ตารางสอบกลางภาค 1/2560 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 18ก.ย. 2017, 11:04 AM
เรียนเสริม do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พฤ., 14ก.ย. 2017, 02:15 PM
ตารางสอบปลายภาค 2/2559 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พ., 26เม.ย. 2017, 01:19 PM
ตารางสอบกลางภาค 2/2559 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พฤ., 23ก.พ. 2017, 11:30 AM
ตารางสอบปลายภาค 1/2559 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พ., 16พ.ย. 2016, 01:22 PM
ตารางสอบปลายภาค 2/2558 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พฤ., 13ต.ค. 2016, 09:40 PM
ตารางสอบกลางภาค 1/2559 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พฤ., 13ต.ค. 2016, 09:39 PM
ตารางสอบกลางภาค 2/2558 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อ., 23ก.พ. 2016, 10:24 AM
ตารางสอบปลายภาค 1/2558 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พฤ., 19พ.ย. 2015, 02:29 PM
ตารางสอบกลางภาค 1/2558 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 28ก.ย. 2015, 11:47 AM
ตารางสอบปลายภาค 2/2557 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อ., 28เม.ย. 2015, 02:02 PM
ตารางสอบกลางภาค 2/2557 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อ., 24ก.พ. 2015, 03:10 PM
ตารางสอบปลายภาค 1/2557 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อ., 25พ.ย. 2014, 10:19 AM
ตารางสอบกลางภาค 1/2557 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 22ก.ย. 2014, 02:29 PM
ตารางสอบปลายภาค 2/2556 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อ., 18ก.พ. 2014, 12:52 PM
ตารางสอบกลางภาค 2/2556 (ภาคปกติ) do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 16ธ.ค. 2013, 01:39 PM
ตารางสอบปลายภาค ปกติ 1/2556 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อ., 24ก.ย. 2013, 10:16 AM
ตารางสอบกลางภาค ปกติ 1/2556 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อ., 30ก.ค. 2013, 05:57 PM
ตารางสอบปลายภาค กศ.บป. 3/2555 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พ., 3ก.ค. 2013, 03:28 PM
ตารางสอบปลายภาค กศ.บป. 2/2555 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อ., 5มี.ค. 2013, 02:22 PM
ตารางสอบปลายภาค 2/2555 ภาคปกติ do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 18ก.พ. 2013, 04:00 PM
ตารางสอบกลางภาค 2/2555 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 17ธ.ค. 2012, 04:19 PM
ตารางสอบปลายภาค กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์ 1/55 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พฤ., 8พ.ย. 2012, 03:40 PM
ส่งงาน do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พ., 26ก.ย. 2012, 01:55 PM
ตารางสอบปลายภาค (ปกติ) 1/2555 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พ., 12ก.ย. 2012, 12:41 PM
ตารางสอบกลางภาค 1/2555 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 16ก.ค. 2012, 10:12 AM
ตารางสอบปลายภาค 3/2554 เสาร์ - อาทิตย์ do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พ., 27มิ.ย. 2012, 12:11 PM
ตารางสอบปลายภาค 2/2554 กศ.บป. ส.-อา. do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อา., 11มี.ค. 2012, 02:48 PM
ตารางสอบปลายภาค 2/2554 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
ศ., 2มี.ค. 2012, 08:58 AM
เนื้อหาข้อสอบวิชาการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป wachira1 * ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ 0 * ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์
จ., 16ม.ค. 2012, 10:15 AM
ตารางสอบกลางภาค 2/2554 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 16ม.ค. 2012, 09:53 AM
ปฏิทินการศึกษา 2/2554 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อา., 30ต.ค. 2011, 10:04 PM
น้ำท่วมใหญ่ปี 54 wachira1 * ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ 0 * ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์
ส., 15ต.ค. 2011, 09:20 AM
การชำระค่าลงทะเบียนของ Com Science wachira1 * ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ 0 * ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์
อา., 28ส.ค. 2011, 01:41 PM
ตารางสอบปลายภาค 2/2553 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อ., 8ก.พ. 2011, 03:24 PM
ตารางสอบกลางภาค 2/2553 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 20ธ.ค. 2010, 03:01 PM
ตารางสอบปลายภาค 1/2553 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 20ก.ย. 2010, 03:21 PM
ตารางสอบกลางภาค 2/2553 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พ., 28ก.ค. 2010, 01:27 PM
ตารางสอบปลายภาค 2/2552 กศ.บป. do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อ., 23ก.พ. 2010, 04:15 PM
ตารางสอนปลายภาค 2/2552 ภาคปกติ do1 * WP Admin 0 * WP Admin
อ., 16ก.พ. 2010, 04:12 PM
ยกเลิกวิชา do1 * WP Admin 0 * WP Admin
ศ., 5ก.พ. 2010, 12:21 PM
ตารางสอบกลางภาค 2/2552 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
จ., 14ธ.ค. 2009, 10:54 AM
ตารางสอบปลายภาค 1/2552 กศ.บป. do1 * WP Admin 0 * WP Admin
ศ., 16ต.ค. 2009, 04:57 PM
ตารางสอบกลางภาค 1/2552 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พฤ., 17ก.ย. 2009, 10:21 AM
ตารางสอบปลายภาค กศ.บป. 3/51 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พฤ., 2ก.ค. 2009, 03:27 PM
ลงทะเบียน 3/2551 wachira1 * ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ 0 * ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์
จ., 23ก.พ. 2009, 02:48 PM
ตารางสอบปลายภาค 2/2551 กศ.บป. do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พ., 18ก.พ. 2009, 12:19 PM
ตารางสอบปลายภาค 2/2551 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พ., 18ก.พ. 2009, 12:11 PM
เลื่อนสอบปลายภาค 2/2551 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พ., 28ม.ค. 2009, 08:51 PM
ตารางสอบกลางภาค 2/2551 do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พฤ., 18ธ.ค. 2008, 01:14 PM
ให้นักศึกษาทุกคนเข้าไปแก้ข้อมูลส่วนตัวใหม่ทุกคน do1 * WP Admin 0 * WP Admin
พฤ., 18ธ.ค. 2008, 01:07 PM