แก้ไขครั้งสุดท้ายชื่อคำอธิบายรายวิชา
จันทร์, 5 ตุลาคม 2009, 05:48PMCalendar ผศ.วชิราCalendar ผศ.วชิรา
พุธ, 14 ตุลาคม 2009, 12:56AMTQF - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติTQF - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เสาร์, 5 มิถุนายน 2010, 12:14AMDownload แบบฟอร์มกระบวนการเรียนการสอนDownload แบบฟอร์มกระบวนการเรียนการสอน
จันทร์, 22 พฤศจิกายน 2010, 02:49PMเมาส์เพนสื่อสำหรับผู้สอนยุคใหม่เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสื่อการเรียนการสอนสำหรับเน้นผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของการผลิตบัณฑิต
จันทร์, 22 พฤศจิกายน 2010, 02:57PMบทบาทของคอมพิวเตอร์กับการส่งเสริม “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" บทบาทของคอมพิวเตอร์กับการส่งเสริม “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
ศุกร์, 8 สิงหาคม 2014, 02:44PMมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์