แก้ไขครั้งสุดท้ายชื่อคำอธิบายรายวิชา
ศุกร์, 20 มีนาคม 2009, 02:26PMweb สร้างภาพตัวเองเป็นการ์ตูน

สร้างภาพตัวเองเป็นการ์ตูน

อังคาร, 19 พฤษภาคม 2009, 03:43AMweb แต่งรูปweb แต่งรูป
พุธ, 15 กรกฎาคม 2009, 10:11PMweb แต่งรูป (2)web แต่งรูป (2)
จันทร์, 5 ตุลาคม 2009, 05:48PMCalendar ผศ.วชิราCalendar ผศ.วชิรา
พุธ, 14 ตุลาคม 2009, 12:56AMTQF - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติTQF - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เสาร์, 5 มิถุนายน 2010, 12:14AMDownload แบบฟอร์มกระบวนการเรียนการสอนDownload แบบฟอร์มกระบวนการเรียนการสอน
จันทร์, 22 พฤศจิกายน 2010, 02:49PMเมาส์เพนสื่อสำหรับผู้สอนยุคใหม่เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสื่อการเรียนการสอนสำหรับเน้นผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของการผลิตบัณฑิต
จันทร์, 22 พฤศจิกายน 2010, 02:57PMบทบาทของคอมพิวเตอร์กับการส่งเสริม “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" บทบาทของคอมพิวเตอร์กับการส่งเสริม “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
ศุกร์, 8 สิงหาคม 2014, 02:44PMมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์
พุธ, 19 ตุลาคม 2016, 09:40AMJava Magazine September/October 2016Devices and IoT